Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 3G handset and network design ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

This book is the product of over 15 years of working with RTT, delivering strategic technology design programs for the cellular design community. This has included pro- grams on AMPS/ETACS handset, base station, and network design in the early to mid-1980s; programs on GSM handset, base station, and network design from the late 1980s to mid-1990s onward; and, more recently, programs on 3G handset, Node B, and network design.