Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Hợp tác và tôn trọng – xu hướng lãnh đạo mới ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tái xây dựng, tái cấu trúc và rút gọn qui mô đang dẫn đến một thế giới trong đó quan hệ sản xuất dây chuyền giữa các công ty ngoại trừ những hoạt động liên quan đến vấn đề trung tâm, nhãn hiệu có thể trở thành một tiêu chuẩn. Khả năng thương lượng những khối liên minh phức hợp và quản lý những mạng lưới quan hệ phức tạp sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Năng lực cùng lãnh đạo các mô hình kinh doanh mới là vấn đề sống còn đối với một doanh nghiệp toàn cầu thành công. Theo nhóm tác giả trong cuộc nghiên cứu về những nhà lãnh đạo toàn cầu (Global Leadership – The next of generation) đã đánh giá, việc phát triển và hoạt động có hiệu quả trong những cấu trúc xã hội mới, phức tạp và đang chuyển đổi