Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đạo Học : Nguồn Hạnh Phúc ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Trong tập “Góp nhặt cát đá” của thiền sƣ Muju có câu chuyện “Thế à?”. “ Thiền sƣ Hakuin đƣợc những ngƣời chung quanh ca tụng là ngƣời sống một cuộc đời trong sạch. Một gia đình ngƣời Nhật có một tiệm bán thực phẩm gần nơi Hakuin ở, có một cô con gái đẹp. Bất ngờ, một hôm cha mẹ cô gái khám phá ra cô có thai. Cha mẹ cô gái nổi giận, cô gái không chịu thú nhận ngƣời đàn ông cô chung đụng là ai, nhƣng sau bao