Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Guided Imagery With Children ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Several years ago, I approached the teacher of a fifth-grade class and asked her if any children in her class were in danger of being held back at the end of the year. She mentioned a boy by the name of Gary, and when I asked her why he might be held back, she said he was failing everything. I happened to be acquainted with Gary, and I didn't understand why he was failing.