Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đề tài: Oxy hòa tan ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Oxy hòa tan: là một yếu tố quan trọng không thể thiếu ở các thủy vực để duy trì sự sống cho các thủy sinh vật.DO trong trong t nhiên và n c th i ph ự ướ ả ụ thuộc vào hoạt động sinh hóa và lí hóa Oxy hòa tan kém trong nước Độ hòa tan phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ, hàm lượng chất bẩn... Độ hòa tan thấp của oxy là yếu tố chính làm giới hạng khả năng làm sạch của nguồn nước tự nhiên.