Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tiêu chuẩn cọc bê tông cốt thép ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tất cả vật liệu, nhân công và công việc được thực hiện cần tuân thủ nguyên tắc của các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, bao gồm các phần liệt kê trong mục 3.1.1, trừ khi các yêu cầu trong các tiêu chuẩn bị mâu thuẫn với cuốn tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn này sẽ được ưu tiên.