Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sànn chịu lựcc trựcc tiếp tảii trọnng sử dụnng ??truyền tải- dầmm - cộtt - mónng - nềnn. Ngoàii ra, sànn cònn đónng vai trò vácch cứnng ngang- tănng độ cứnng và độ ổnn định cầnn thiếtt theo phương ngang cho cônng trình. Ưu điểm. Nhượcc điểmm. Phạmm vi sử dụnng.Sànn khônng sườnn : - Sànn phẳnng (flat slab): bảnn hoặcc panen đặtt trựcc tiếpp lênn cộtt, khônng có dầmm.