Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Ý tưởng cho chiếc túi đi học thêm siêu gọn nhẹ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Ý tưởng cho chiếc túi đi học thêm siêu gọn nhẹ Với đặc điểm là đi học thêm, chúng mình không phải mang quá nhiều sách vở nên có thể dùng chiếc túi này. Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé: - Vải giả da - Vải hoa, mếch - Kéo - Khoen, móc Đến phần hành động này: :D