Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tuyển tập cách in hình lên đủ kiểu chất liệu ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tuyển tập cách in hình lên đủ kiểu chất liệu Không cần đến những máy móc phức tạp mà chúng mình vẫn có cách để in được. In màu là 1 vấn đề không đơn giản, nhất là in trên những chất liệu khó như gỗ, vải. Thế nhưng bằng những cách thủ công với nguyên liệu dễ kiếm và sẵn có mình lại dễ dàng thực hiện được. Nguyên tắc chung cho hầu hết những cách này là lấy hình mẫu được in sẵn để in lại vào những vật liệu khác.