Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 70 Solutions to common writing mistakes ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Why this is a mistake: If you don’t start you can never finish. Completing any writing project, particularly a novel, is a daunting prospect. Many people become frozen by the prospect. Others keep waiting for the right time. Some wait for the spark of inspiration. Even experienced writers find it is easier to do anything other than actually write.