Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Thị trường chứng khoán - Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Quỹ đầu tư mạo hiểm , viết tắt VC- Venture Capital. Bắt nguồn từ mỹ và có thể xem Geogres doriot là cha đẻ của các VC