Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

TCVN ISO 9001-2008 thay thế cho TCVN ISO 9001-2000 ( ISO 9001-2000).TCVN ISO 9001-2008 hoàn toàn tương đương với ISO 9001-2008. TCVN ISO 9001-2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/ TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.