Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Sounds English - J.D.O'Connor ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Effective pronunciation involes accurate production of individual sounds in a total lânguge situation including tress and intônatin.Sounds english is a course which trains in this complex area of language learning in this complex area of language learing.Each unit stars with intensive practive in hearing and saying particular sounds, then moves on to reat- life