Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ làm mods hoặc admin cho bất kỳ diễn đàn nào trong 1 week ~giá 100 Ngàn đ

tại: Admin & Mods


 • true
  webdesign
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • 100%
  Bình chọn Công việc
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi sẽ làm mọi công việc của Moderator - Quản lý bài viết, xóa spam... - Đăng bài viết tối thiểu 5 bài một ngày Có nhiều kinh nghiệp trong quản lý các diễn đàn đặc biệt về IT và game. Có khả năng dịch thuật tốt